به نام بخشنده بزرگ


در عصری زندگی می کنیم که توسعه تکنولوژی و پیشرفت در عرصه های گوناگون را در کوتاهترین زمان شاهد هستیم حتی در کشور های در حال توسعه نیز این واقعه محسوس بوده است .
مردم ، خانواده ها و تجارت به این باور رسیده اند که یادگیری و آموزش تنها کلید گشایش قفل ها در زندگی و تجارت است ، اهمیت به امر آموزش امروزه بیش از پیش احساس می شود .

همواره آگاهی و مهارت در هر حوزه ای ، توانایی و بهره وری را افزایش می دهد افراد و حتی کمپانی های موفق دنیا ، کامیابی های خود را مرهون اطلاعات ، آگاهی ها و هوشیاری می دانند .
بر همین اساس موسسه علمی پرواز بر فراز را تاسیس نموده معتقدیم با مدیریت و برنامه ریزی درست در امر آموزش و مشاوره می توان بستر مناسبی برای افزایش آگاهی ها و مهارت های هموطنان عزیزمان فراهم آوریم.

 

امید که همراهی شما این امر را محقق سازد

مهدی افیونی زاده
م
دیر عامل