- کلیه عزیزانی که موفق به گذراندن دوره های موسسه شوند می توانند گواهینامه پایان دوره از موسسه و یا  گواهینامه بین المللی دریافت نمایند.

لازم به ذکر است دریافت گواهینامه منوط به قبولی در آزمون مربوطه می باشد.

 مدارک و مراحل لازم:
2 قطعه عکس
کپی کارت ملی
قبولی در آزمون
پرداخت مبلغ مربوط به هر گواهینامه
تکمیل فرم مربوطه
 
- همچنین جهت آگاهی از شرایط دریافت گواهینامه حرف G را به 30006834600000 ارسال نمایید.
- جهت درخواست گواهینامه فرم زیر را تکمیل کنید :