در تاریخ 3 اسفند ماه سال 94 سمینار رفتار شناسی و زبان بدن در ارتباطات تجاری به درخواست مرکز آموزش اتاق بازرگانی اصفهان و برای کمیسیون بانوان اتاق با تدریس و ارائه استاد افیونی زاده برگزار گردید در این سمینار به صورت تخصصی و کاربردی به مفاهیم و تکنیکهای رفتار شناسی در مذاکرات تجاری پرداخته و با همکاری و اشتیاق و مشارکت حاضران با موفقیت به پایان رسید .
https://www.instagram.com/p/BC3ZIW6KcLY/?taken-by=mehdiafyounizadeh

 
درحال بارگزاری