مدت زمان دوره : 8 ساعت
2 جلسه 4 ساعته همراه با پذیرایی
امکان صدور گواهینامه به متقاضیان
مبلغ سرمایه گذاری : 240000 تومان
تعداد پذیرش افراد در این دوره محدود است
جهت ثبت نام فرم زیر را تکمیل کنید