مبلغ سرمایه گذاری در دوره 6 ماهه فن بیان و سخنرانی :
1440000 تومان + 160000 تومان هزینه صدور دو گواهینامه ( داخلی و بین المللی )=1600000 تومان
همراه با پذیرایی در تمام جلسات و یک جلسه مشاوره خصوصی با استاد دوره
ثبت نام های قطعی یا ثبت نام های سال 95 شامل 10 درصد تخفیف خواهند بود .
پرداخت به صورت اقساطی در 3 قسط (یک سوم زمان ثبت نام و مابقی در دو قسط )
ثبت نام به محض رسیدن به حد نصاب دوره متوقف شده و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام کنند .
لطفا جهت انجام پیش ثبت نام فرم زیر را تکمیل کنید .