کلیه افرادی که موفق به گذراندن دوره های مختلف موسسه شوند از این پس بعد از قبولی در آزمون مربوطه موفق به دریافت گواهینامه از موسسه  و سانتا مونیکا کالج امریکا خواهند شد.
کسب اطلاعات بیشتر : 09135540321 - 03119529030