سمینار دو روزه ی مدیریت خشم، برای مدیران شرکت نفت در تهران، از تاریخ 28 لغایت 29 مرداد ماه برگزار خواهد شد.
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری