در این طرح افراد همچون چکاپ بدنی که مشخص کننده وضعیت مواردی چون چربی ، قند و ... در یک چکاپ روانشناسی شرکت نموده از وضعیت روانی خود با خبر می گردند .

در این طرح از تست های معتبر روانشناسی (SCL-90  و MMPI2) استفاده گردیده و توسط کارشناس مربوطه بررسی و تحلیل و نتیجه آن به صورت مکتوب به متقاضی ارائه می گردد .

در این تست ها مواردی چون افسردگی،وسواس،ترس،اضطراب،پرخاشگری ،تعادل عمومی و ... مورد بررسی دقیق قرار گرفته و در صورت وجود موردی در تست پیشنهاد ها و راهنمایی های لازم مطرح خواهد شد.

هدف از این طرح افزایش و ارتقا آگاهی فردی و بهبود سلامت روانی افراد است.